Over RTC Groningen

Wat is RTC Groningen?

Vanaf 1 augustus 2015 werken veertien schoolbesturen samen in het Regionaal Transfercentrum Groningen (RTC). RTC Groningen bestaat uit een flexpool en een mobiliteitscentrum. Op dit moment zijn meer dan 50 medewerkers in de flexpool aangesteld. Zij worden dagelijks op een van de 192 scholen ingezet. Het mobiliteitscentrum is nog in ontwikkeling en zal in schooljaar 2015-2016 verder vorm krijgen.

RTC Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door het Sectorplan PO.

Waarom RTC Groningen?

Het onderwijs in de provincie Groningen is in beweging. In veel gemeenten dalen de leerlingaantallen waardoor in een aantal dorpen scholen moeten sluiten. Maar ook in gebieden waar zich geen krimp voordoet is het onderwijs in beweging. Dat heeft te maken met onderwijsvernieuwingen zoals Passend Onderwijs. Ook nieuwe wetgeving zoals de Wet Werk en Zekerheid speelt een rol. Daardoor zal invalwerk op een andere manier plaatsvinden, zoals nu met de flexpool gebeurt. Kortom: het onderwijs moet in beweging blijven en voortdurend inspelen op veranderingen die plaatsvinden.

 

Onderwijs in beweging vraagt om leerkrachten in beweging. Dat wil zeggen: leerkrachten die hun talenten kennen, zich willen ontwikkelen en gaan voor een baan waar hun talenten het best tot hun recht komen. Op dit moment is dat voor leerkrachten in de provincie Groningen echter niet gemakkelijk. Zij lopen tegen de volgende problemen aan:

  • Veel jonge leerkrachten hebben geen kans op (vast) werk omdat scholen krimpen
  • De mobiliteit onder leerkrachten is gering, van baan veranderen is daarom moeilijk
  • Medewerkers die van baan willen veranderen worden vaak onvoldoende gefaciliteerd
  • Het is voor onderwijspersoneel moeilijk om zicht te krijgen op vacatures buiten hun eigen school

RTC Groningen is een samenwerkingsverband van veertien schoolbesturen die de handen ineen slaan om de bovenstaande problemen op te lossen. Het hoofddoel van de samenwerking is om de inzetbaarheid van personeel te vergroten. Dat wil zeggen: jonge leerkrachten moeten meer kansen krijgen op (vast) werk en zittend personeel moet duurzaam inzetbaar blijven. Medewerkers die buiten het onderwijs aan de slag willen moeten daar ook in worden ondersteund. We willen dat bereiken door het oprichten van een regionaal mobiliteitscentrum in combinatie met een flexpool.

 

De flexpool biedt mogelijkheden voor jonge leerkrachten om een aanstelling voor langere tijd te krijgen.

Wie loopbaanvragen heeft zoals bijvoorbeeld ‘Wil ik nog wel in het onderwijs blijven?’ Of: ‘Kan ik misschien op een andere school nieuwe inspiratie opdoen?’, kan straks bij het mobiliteitscentrum terecht.